FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.905.618.606,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 544.461.080,00
 • Finansal Yatırımlar 59.075.600,00
 • Ticari Alacaklar 1.819.612.585,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 343.442.705,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.476.169.880,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.576.408,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.576.408,00
 • Türev Araçlar 65.161.925,00
 • Stoklar 1.214.969.330,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 176.122.855,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 283.505.935,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 358.057.152,00
 • ARA TOPLAM 4.905.618.606,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 915.398.408,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 456.752.128,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.000.630,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.784.908,00
 • Diğer Duran Varlıklar 349.306.508,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.821.017.014,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.605.744.205,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 180.359.109,00
 • - Banka Kredileri 173.049.052,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.445.005.503,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.861.147.945,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.583.857.558,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.631.251,00
 • Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 53.406.200,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 212.570.625,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 348.046.900,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 92.630.003,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 255.416.897,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.515.837,00
 • ARA TOPLAM 4.605.744.205,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.582.764,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.375.615,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.375.615,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 141.207.149,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.875.895,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.331.254,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.757.326.969,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.063.690.045,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.063.690.045,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.745.658.215,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.238.586,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -133.445.403,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -133.445.403,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.900.056,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -967.273.964,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -86.861.035,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.821.017.014,00