FİNANS

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.405.413.100,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 407.830.841,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.254.805.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 147.286.954,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.107.518.748,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 259.869,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 259.869,00
 • Türev Araçlar 29.175.360,00
 • Stoklar 680.764.827,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 81.618.211,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.716.746,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 128.123.739,00
 • ARA TOPLAM 3.405.413.100,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 352.130.562,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.015.920,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.815.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.511.913,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.511.913,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.564.485,00
 • Diğer Duran Varlıklar 184.275.103,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.757.543.662,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.216.711.771,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 477.875.346,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.727.356.230,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 489.160.709,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.238.195.521,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.883.969,00
 • Diğer Borçlar 267.935,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 267.935,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 222.677.250,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 404.162.402,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.560.027,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 367.602.375,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.845.179,00
 • ARA TOPLAM 3.216.711.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.572.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.062.625,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 27.509.628,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.817.307,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.692.321,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.247.284.024,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 510.259.638,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 510.259.638,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.786.800,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.786.800,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.540.411,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 161.822.885,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 83.791.173,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.757.543.662,00

Kredi Hesaplama