FİNANS

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.364.115.471,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 280.398.600,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.119.793.538,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 61.343.368,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.058.450.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.633,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.633,00
 • Türev Araçlar 625.544,00
 • Stoklar 767.961.699,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 178.631.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 82.673.004,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 131.275.797,00
 • ARA TOPLAM 3.364.115.471,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 479.878.058,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 89.720.494,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.516.939,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 95.524.122,00
 • Diğer Duran Varlıklar 287.838.903,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.843.993.529,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.190.560.086,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.971.563,00
 • - Banka Kredileri 70.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.051.575.232,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.095.811.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 955.763.336,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.223.800,00
 • Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 203.940.904,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 308.903.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.021.814,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 287.881.526,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.843.519,00
 • ARA TOPLAM 3.190.560.086,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.606.860,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.920.969,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.920.969,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 45.685.891,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.632.036,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.053.855,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.239.166.946,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 604.826.583,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 604.826.583,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.434.800,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.434.800,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.540.411,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 161.822.885,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 190.006.118,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.843.993.529,00

Kredi Hesaplama