FİNANS

pergamon dis ticaret - psdtc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.839.663.850,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 148.307.759,00
 • Finansal Yatırımlar 5.998.420,00
 • Ticari Alacaklar 2.392.825.977,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.555.195,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.371.270.782,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 268.554.148,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.195,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.968.308,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 204.653,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.003.043,00
 • ARA TOPLAM 2.839.663.850,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.007.789,00
 • Finansal Yatırımlar 236.500,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.835,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 163.032,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.255,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 308.939,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.840.671.639,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.794.783.122,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.953,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 177.282,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.701.150.218,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 141.913.642,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.559.236.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 182.782,00
 • Diğer Borçlar 109.847,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 91.094.503,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.751.089,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 292.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 292.448,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.794.783.122,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.337.940,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 84.759,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.253.181,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.253.181,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.796.121.062,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.550.577,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.550.577,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 196.627,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 196.627,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 196.627,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.980.565,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.950,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.568.053,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.840.671.639,00

Kredi Hesaplama