FİNANS

pergamon dis ticaret - psdtc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.686.240.775,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 137.233.763,00
 • Finansal Yatırımlar 14.949.113,00
 • Ticari Alacaklar 2.267.244.666,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.198.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.255.045.713,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 252.184.976,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.347,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.758.971,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 24.311,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.861.939,00
 • ARA TOPLAM 2.686.240.775,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.307.168,00
 • Finansal Yatırımlar 301.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.835,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 107.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.700,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 662.112,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.687.547.943,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.623.698.788,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.624,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 171.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.540.642.641,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 150.411.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.390.230.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 557.760,00
 • Diğer Borçlar 107.826,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 80.217.376,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.564.206,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 409.473,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 409.473,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.623.698.788,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.709.938,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.017,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.689.921,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.689.921,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.626.408.726,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 61.139.217,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.139.217,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -632.740,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -632.740,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -632.740,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.980.565,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.986.063,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.687.547.943,00

Kredi Hesaplama