FİNANS

pasifik gmyo - psgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.673.224.942,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 250.198.838,00
 • Finansal Yatırımlar 21.068.476,00
 • Ticari Alacaklar 518.673.045,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 213.657.454,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 305.015.591,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 618.287,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 618.287,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.326.143.154,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 503.957.642,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 243.492.147,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.565.500,00
 • ARA TOPLAM 3.673.224.942,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.780.595.301,00
 • Finansal Yatırımlar 1.400.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.676.041,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.676.041,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 275.138.390,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.940.100.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 38.724.682,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 412.485,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 412.485,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 318.682.427,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 318.682.427,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 191.343.072,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.453.820.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.439.655.562,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 317.414.566,00
 • - Banka Kredileri 310.520.903,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.106.755.269,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.106.755.269,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.486.346,00
 • Diğer Borçlar 7.429.465,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.429.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.569.144,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.569.144,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.439.655.562,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.940.085.775,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 947.474.174,00
 • Banka Kredileri 943.857.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.617.031,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 181.646.675,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.793.875.748,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.089.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.964.472,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.124.706,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.379.741.337,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.074.078.906,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.074.078.906,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.063.862.501,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 751.263.506,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.053.407,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.053.407,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.053.407,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 65.916.510,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.334.500.174,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -97.397.928,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.453.820.243,00

Kredi Hesaplama