FİNANS

pasifik gmyo - psgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.894.016.047,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.972.662,00
 • Finansal Yatırımlar 36.970.479,00
 • Ticari Alacaklar 171.800.975,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.014.726,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 145.786.249,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 131.705,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.705,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.161.114.977,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 457.799.272,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 188.554.497,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.225.977,00
 • ARA TOPLAM 2.894.016.047,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.411.114.618,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.170.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.170.658,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 112.679.417,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.692.700.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.663.875,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 388.761,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 388.761,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 355.071.919,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 355.071.919,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 202.736.175,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.305.130.665,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.578.908.253,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 184.100.488,00
 • - Banka Kredileri 175.615.406,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.385.604.897,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.385.604.897,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.478.192,00
 • Diğer Borçlar 3.843.110,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.843.110,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 876.783,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 876.783,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.578.908.253,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.385.292.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 610.401.110,00
 • Banka Kredileri 603.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.401.110,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 360.268.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.403.702.041,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.920.659,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.902.148,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.018.511,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.964.200.710,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.340.929.955,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.340.929.955,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 281.235.492,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.042.334,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.042.334,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -787.958,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.146.580,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.370.021,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.069.875.570,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.305.130.665,00

Kredi Hesaplama