FİNANS

reysas gmyo - rygyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 327.721.119,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 280.798.520,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.604.666,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.829.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.774.843,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 422.480,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 422.480,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.587.431,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.793.436,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.514.586,00
 • ARA TOPLAM 327.721.119,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.284.485.071,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 56.897.916,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.304.699,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.083.244.055,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.731.016,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 307.385,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 307.385,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.612.206.190,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 712.728.848,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 165.103.723,00
 • - Banka Kredileri 165.103.723,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 512.989.105,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.018.806,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.388.639,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.703.261,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.685.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 231.790,00
 • Diğer Borçlar 17.436.340,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.303.872,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.132.468,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 633.833,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.945.418,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.945.418,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 712.728.848,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 789.905.963,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 788.143.202,00
 • Banka Kredileri 764.097.223,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.045.979,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.518.106,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.250,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 231.405,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 231.405,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.502.634.811,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.109.571.379,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.109.571.379,00
 • Ödenmiş Sermaye 246.000.001,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.270.005,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.687.891,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 89.752.887,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.563.403,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.766.538.542,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.098.777,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.612.206.190,00