reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 223.255.480,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 119.834.894,00
 • Finansal Yatırımlar 143,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 143,00
 • Ticari Alacaklar 77.173.840,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.728.354,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.445.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.108.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.530.915,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.577.830,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.916.090,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.840.632,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 380.241,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 316.298,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.064.838,00
 • ARA TOPLAM 223.255.480,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.220.057.788,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.326.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.326.350,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 29.773.907,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.366.971,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 679.775.646,00
 • Maddi Duran Varlıklar 467.764.464,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.050.450,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.050.450,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.443.313.268,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 706.010.776,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 595.596.763,00
 • - Banka Kredileri 552.627.125,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.695.881,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.364.526,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.331.355,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.757.848,00
 • Diğer Borçlar 33.763.809,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.322.188,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.441.621,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.233.812,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.077.101,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 885.562,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 885.562,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 706.010.776,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 707.801.824,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 680.788.169,00
 • Banka Kredileri 634.524.008,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.264.161,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 173.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.444.912,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.223.550,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.920.870,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.302.680,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.171.778,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.413.812.600,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.500.668,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.913.479,00
 • Ödenmiş Sermaye 119.350.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.472.220,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.472.220,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.573.710,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.813.389,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -127.873.319,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -19.712.440,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -3.412.811,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.443.313.268,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.