FİNANS

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 183.734.261,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 23.941.374,00
 • Finansal Yatırımlar 9.587.464,00
 • Ticari Alacaklar 74.952.145,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 74.952.145,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.931,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.931,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 58.491.126,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.193.289,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 656.760,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 846.172,00
 • ARA TOPLAM 183.734.261,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 120.149.247,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 108.439.836,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 2.262,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.758.317,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 807.947,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 779,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 779,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.500.059,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 303.883.508,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.633.063,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.559.610,00
 • - Banka Kredileri 16.559.610,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.191.219,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.487.374,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.487.374,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.972.658,00
 • Diğer Borçlar 342.759,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 342.759,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.255.522,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 97.891,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.726.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.858.913,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.867.117,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 74.633.063,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.456.194,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.000,00
 • Banka Kredileri 28.750.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.137.693,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.137.693,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.568.501,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.089.257,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 183.794.251,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.637.506,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 52.757.501,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 52.757.501,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -779.264,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.354.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.531.125,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 48.360.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 156.745,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 303.883.508,00

Kredi Hesaplama