FİNANS

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 232.931.106,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.746.989,00
 • Finansal Yatırımlar 11.176.228,00
 • Ticari Alacaklar 88.756.681,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.756.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.770,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.191.170,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.009.379,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 736.357,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.223.532,00
 • ARA TOPLAM 232.931.106,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 150.633.191,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 132.424.012,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.546.024,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.595.654,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 802.255,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 802.255,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.410.644,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 383.564.297,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.723.218,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.078.186,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 446.030,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 59.720.375,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.720.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.992.115,00
 • Diğer Borçlar 811.749,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 811.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.195.551,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 358.346,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.120.866,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.314.588,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.806.278,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 127.723.218,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.446.963,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.530,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.255.530,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.441.433,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 167.170.181,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 216.394.116,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 216.234.318,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.018.292,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.018.292,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.379.176,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.354.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 103.118.099,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.109.691,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 159.798,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 383.564.297,00

Kredi Hesaplama