FİNANS

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 92.084.146,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.258.471,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 36.456.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.456.290,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 118.678,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.678,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.726.519,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.366.572,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 157.616,00
 • ARA TOPLAM 92.084.146,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.167.278,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.300.752,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 39.525,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.698.761,00
 • - Şerefiye 1.950.370,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 748.391,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.128,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 75.128,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 642.381,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 123.251.424,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.085.101,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.070.785,00
 • - Banka Kredileri 1.070.785,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.236.478,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.518.199,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.518.199,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.062.669,00
 • Diğer Borçlar 626.943,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 626.943,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.966.553,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 479.574,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.123.900,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 688.824,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.435.076,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 40.085.101,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.047.303,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.464.674,00
 • Banka Kredileri 2.464.674,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.132.404,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 76.119.020,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 75.940.410,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.188.704,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.188.704,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -197.575,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.649.218,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.579.359,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.889.540,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 178.610,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 123.251.424,00

SAFKAR EGE SOGUTMACILIK Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama