FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

safkar ege sogutmacilik - safkr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 442.571.214,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 126.926.348,00
 • Finansal Yatırımlar 18.767.865,00
 • Ticari Alacaklar 112.808.842,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 112.808.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 86.755,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 86.755,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 102.240.025,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 81.061.093,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 680.286,00
 • ARA TOPLAM 442.571.214,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 354.783.287,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.363.420,00
 • Maddi Duran Varlıklar 308.460.737,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.874.599,00
 • - Şerefiye 14.639.435,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.235.164,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.084.531,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 797.354.501,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.608.808,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.248.651,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.410.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.916.532,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.895.823,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.020.709,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.763.481,00
 • Diğer Borçlar 2.442.557,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.442.557,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 64.273.530,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.058.362,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.495.590,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.007.312,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.488.278,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 157.608.808,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 152.971.519,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.058.824,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 119.522.760,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.389.935,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.389.935,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 310.580.327,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 486.774.174,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 486.519.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 256.191.707,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 63.989.761,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.346.056,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.346.056,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 238.046,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.440.948,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.996.042,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 78.997.565,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 254.207,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 797.354.501,00