FİNANS

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 828.531.709.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 71.763.484.000,00
 • Finansal Yatırımlar 84.347.473.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.077.621.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.077.621.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 474.727.904.000,00
 • Diğer Alacaklar 11.032.718.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.032.718.000,00
 • Türev Araçlar 11.223.283.000,00
 • Stoklar 15.458.554.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.488.825.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 466.658.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.113.198.000,00
 • ARA TOPLAM 827.988.029.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 543.680.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 546.537.958.000,00
 • Finansal Yatırımlar 255.188.380.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.471.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.471.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.986.479.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.986.479.000,00
 • Türev Araçlar 36.546.354.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.782.339.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 649.156.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.057.977.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.408.823.000,00
 • - Şerefiye 4.184.577.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.224.246.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 396.228.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.880.989.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.380.120.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.375.069.667.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.040.742.218.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.254.869.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 38.212.903.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.396.974.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.396.974.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 736.802.000,00
 • Diğer Borçlar 36.491.290.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.491.290.000,00
 • Türev Araçlar 4.918.101.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 839.815.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.237.654.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.302.509.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.091.726.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.289.991.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.128.529.000,00
 • ARA TOPLAM 1.040.723.875.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 18.343.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.783.847.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 77.528.783.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 15.634.825.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.308.514.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 363.477.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.383.466.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.063.007.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.862.561.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 981.096.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.173.526.065.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 201.543.602.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 102.113.724.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.316.015.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.316.015.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -1.316.015.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.584.047.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.768.633.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.274.112.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.089.526.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.133.061.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 78.597.983.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.087.059.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 99.429.878.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.375.069.667.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama