FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.394.311.686.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 98.321.511.000,00
 • Finansal Yatırımlar 116.039.306.000,00
 • Ticari Alacaklar 11.187.144.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.187.144.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 775.362.917.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 775.362.917.000,00
 • Diğer Alacaklar 15.588.753.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.588.753.000,00
 • Türev Araçlar 23.746.138.000,00
 • Stoklar 27.859.610.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.021.375.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 290.807.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.974.845.000,00
 • ARA TOPLAM 1.390.406.632.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.905.054.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.019.170.349.000,00
 • Finansal Yatırımlar 461.736.467.000,00
 • Ticari Alacaklar 51.410.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.410.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 275.758.136.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.251.020.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.251.020.000,00
 • Türev Araçlar 51.264.731.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 89.191.655.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.985.249.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 72.935.902.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.724.855.000,00
 • - Şerefiye 12.152.306.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.572.549.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 207.732.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.616.964.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.359.895.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.413.482.035.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.784.239.777.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.659.648.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 70.987.792.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.783.884.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.783.884.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.472.062.678.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.338.178.000,00
 • Diğer Borçlar 63.532.006.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.532.006.000,00
 • Türev Araçlar 6.759.891.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.857.622.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.794.094.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.252.385.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.521.381.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.768.523.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.194.610.000,00
 • ARA TOPLAM 1.784.229.109.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 10.668.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 211.624.800.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 108.470.328.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 23.082.551.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.394.038.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 9.873.098.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.083.767.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 31.163.954.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.776.142.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.218.416.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.358.889.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.160.265.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.995.864.577.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 417.617.458.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 249.217.688.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.100.376.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 98.140.822.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 1.541.761.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 407.194.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.324.310.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.428.406.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -2.428.406.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.404.902.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -12.151.187.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -1.253.715.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.100.263.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.106.167.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.366.161.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 168.399.770.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.413.482.035.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 0,00