FİNANS

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 651.195.988.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 66.437.497.000,00
 • Finansal Yatırımlar 42.340.554.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.754.737.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 258.367.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.496.370.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 350.397.863.000,00
 • Diğer Alacaklar 6.526.663.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.526.663.000,00
 • Türev Araçlar 14.907.151.000,00
 • Stoklar 13.815.133.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.508.626.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 350.315.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.431.775.000,00
 • ARA TOPLAM 650.923.368.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 272.620.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 501.320.584.000,00
 • Finansal Yatırımlar 213.970.417.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.404.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.404.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.184.297.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.184.297.000,00
 • Türev Araçlar 42.004.177.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.804.604.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 507.271.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.809.611.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.695.238.000,00
 • - Şerefiye 4.400.344.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.294.894.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 420.621.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.132.918.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.058.918.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.152.516.572.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 846.483.410.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.848.825.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.633.150.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.462.154.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 468.872.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.993.282.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 315.775.000,00
 • Diğer Borçlar 29.634.934.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.634.934.000,00
 • Türev Araçlar 10.594.845.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 443.097.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.254.079.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.929.103.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.162.808.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.084.227.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.606.106.000,00
 • ARA TOPLAM 846.475.230.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 8.180.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.246.858.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.688.067.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.501.975.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 11.019.754.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 298.162.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.215.845.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.694.821.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.835.477.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.630.064.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 987.730.268.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 164.786.304.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 81.532.858.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.495.218.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -394.453.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -394.453.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.262.038.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.262.038.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.064.651.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 38.407.391.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.215.356.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 83.253.446.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.152.516.572.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama