FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.189.654.522.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 93.890.732.000,00
 • Finansal Yatırımlar 99.219.824.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.618.929.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.618.929.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 670.622.710.000,00
 • Diğer Alacaklar 19.146.870.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.146.870.000,00
 • Türev Araçlar 20.438.206.000,00
 • Stoklar 20.394.925.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.877.688.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 135.160.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.110.121.000,00
 • ARA TOPLAM 1.189.215.768.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 438.754.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 682.554.828.000,00
 • Finansal Yatırımlar 352.211.515.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.069.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.069.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.263.854.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.263.854.000,00
 • Türev Araçlar 49.283.631.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.601.629.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 863.091.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.173.800.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.741.529.000,00
 • - Şerefiye 5.753.074.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.988.455.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 156.505.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.107.566.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.105.804.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.872.209.350.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.428.088.337.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.243.394.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.814.263.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.680.249.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.680.249.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 799.034.000,00
 • Diğer Borçlar 46.071.448.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.071.448.000,00
 • Türev Araçlar 7.691.090.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.634.997.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.770.763.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.611.735.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.184.538.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.898.356.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.563.240.000,00
 • ARA TOPLAM 1.428.060.803.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 27.534.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.343.667.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.785.226.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.809.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.809.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 19.301.107.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.297.264.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 782.453.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.132.178.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.475.387.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.595.800.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.464.784.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.607.432.004.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 264.777.346.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 139.294.243.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.442.727.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.442.727.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -1.442.727.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.765.925.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 21.199.742.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.781.908.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -1.651.909.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.715.994.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.063.296.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 36.674.471.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 125.483.103.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.872.209.350.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama