FİNANS

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 503.773.986.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.449.294.000,00
 • Finansal Yatırımlar 31.241.348.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.497.004.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 193.850.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.303.154.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 275.723.936.000,00
 • Diğer Alacaklar 5.824.775.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.824.775.000,00
 • Türev Araçlar 15.228.401.000,00
 • Stoklar 9.590.698.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.468.859.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 198.554.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.202.660.000,00
 • ARA TOPLAM 503.386.915.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 387.071.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 412.552.853.000,00
 • Finansal Yatırımlar 161.892.791.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.114.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.114.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 850.788.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 850.788.000,00
 • Türev Araçlar 31.573.891.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.646.053.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 414.888.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.334.310.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.288.278.000,00
 • - Şerefiye 2.690.453.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.597.825.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 44.529.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.088.378.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 866.729.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 916.326.839.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 683.573.358.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.970.337.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.760.449.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.639.861.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 150.984.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.488.877.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 233.009.000,00
 • Diğer Borçlar 20.473.693.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.473.693.000,00
 • Türev Araçlar 9.099.193.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 383.675.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.794.810.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.529.527.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 741.358.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.090.361.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.944.338.000,00
 • ARA TOPLAM 683.569.105.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 4.253.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 109.806.754.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.106.922.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 10.108.124.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.187.262.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 178.317.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.709.412.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.168.882.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 965.289.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.117.408.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 793.380.112.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 122.946.727.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.494.551.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -254.892.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -254.892.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -254.892.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.253.263.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.685.690.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.194.651.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.762.224.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.986.119.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.486.472.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.250.723.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 61.452.176.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 916.326.839.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama