FİNANS

sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 360.414.746.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.937.727.000,00
 • Finansal Yatırımlar 36.027.971.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.955.852.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.955.852.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 190.884.864.000,00
 • Diğer Alacaklar 2.593.743.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.593.743.000,00
 • Türev Araçlar 5.721.521.000,00
 • Stoklar 5.119.336.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.016.891.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.342.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.594.636.000,00
 • ARA TOPLAM 359.934.071.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 480.675.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 275.563.373.000,00
 • Finansal Yatırımlar 102.183.694.000,00
 • Ticari Alacaklar 663.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 663.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 581.611.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 581.611.000,00
 • Türev Araçlar 16.734.325.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.170.811.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 269.814.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.637.943.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.904.800.000,00
 • - Şerefiye 1.910.113.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.994.687.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.633.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 684.136.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 163.869.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 635.978.119.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 462.146.157.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.058.205.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.920.288.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.737.203.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.737.203.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 152.013.000,00
 • Diğer Borçlar 9.660.750.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.660.750.000,00
 • Türev Araçlar 2.996.917.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 225.354.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.791.770.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.759.077.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 622.256.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 936.016.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.062.233.000,00
 • ARA TOPLAM 462.142.308.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.849.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.953.272.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.330.950.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.646.244.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.141.555.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 156.824.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.405.211.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 829.357.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 433.042.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.173.974.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 544.099.429.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 91.878.690.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.814.968.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -169.379.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -169.379.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -169.379.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.861.870.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.572.358.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.466.622.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -243.866.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.370.269.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.596.568.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.856.708.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 47.063.722.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 635.978.119.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

Kredi Hesaplama