FİNANS

sabanci holding - sahol - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 21823229000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 53689147000
 • TOPLAM HASILAT 0
 • Satışların Maliyeti (-) -17750186000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • TOPLAM MALİYET 0
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4073043000
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 27326821000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -11949156000
 • Pazarlama Giderleri (-) -2284447000
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -46444000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2009300000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1179124000
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1868433000
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15745383000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 252029000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8220000
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15989192000
 • Finansman Gelirleri 115674000
 • Finansman Giderleri (-) -936232000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15168634000
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1944855000
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3892407000
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1947552000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13223779000
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -48000
 • DÖNEM KARI/ZARARI 13223731000
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7136672000
 • - Ana Ortaklık Payları 6087059000
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
 • - Ana Ortaklık Payları 0

Kredi Hesaplama