FİNANS

sabanci holding - sahol - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 20864465000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 38106257000
 • TOPLAM HASILAT 0
 • Satışların Maliyeti (-) -16207445000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • TOPLAM MALİYET 0
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4657020000
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 21759446000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -7818618000
 • Pazarlama Giderleri (-) -2170582000
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34111000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1636943000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1419679000
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1734441000
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 13687840000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1648756000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8517000
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15328079000
 • Finansman Gelirleri 113203000
 • Finansman Giderleri (-) -877863000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 14563419000
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2880495000
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2758894000
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -121601000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 11682924000
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4342000
 • DÖNEM KARI/ZARARI 11678582000
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4821874000
 • - Ana Ortaklık Payları 6856708000
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
 • - Ana Ortaklık Payları 0

Kredi Hesaplama