FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sabanci holding - sahol - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 137009157000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 393756589000
 • TOPLAM HASILAT 0
 • Satışların Maliyeti (-) -115931168000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • TOPLAM MALİYET 0
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21077989000
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 185873383000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -72905937000
 • Pazarlama Giderleri (-) -14844457000
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -269962000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22991484000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10088691000
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 13667913000
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 124423733000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1131313000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -635129000
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 124919917000
 • Finansman Gelirleri 3779849000
 • Finansman Giderleri (-) -7232321000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 47952859000
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -28103428000
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -19375475000
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8727953000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19849431000
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2448000
 • DÖNEM KARI/ZARARI 19846983000
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4419663000
 • - Ana Ortaklık Payları 15427320000
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
 • - Ana Ortaklık Payları 0