FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sekuro plastik - sekur - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 389.319.254,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.474.679,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 219.198.221,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 219.198.221,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.491.712,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.491.712,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 138.505.877,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.283.346,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.415,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.264.004,00
 • ARA TOPLAM 389.319.254,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 585.367.066,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.316,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.316,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 578.747.033,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 578.747.033,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.019.003,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.019.003,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 369.508,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 369.508,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 974.686.320,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 470.236.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 100.495.479,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.255.908,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 280.947.701,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.947.701,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.900.429,00
 • Diğer Borçlar 3.385,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.385,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 495.533,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 932.249,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.205.318,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 944.466,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 260.852,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 913,00
 • ARA TOPLAM 470.236.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.250.663,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 103.203.205,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 83.243.899,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.716.600,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.716.600,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.086.959,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 688.487.578,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 286.198.742,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 285.727.398,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.135.184,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.135.184,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.030.821,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 255.731.237,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 712.188,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.319.642,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -22.054.261,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 471.344,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 974.686.320,00