FİNANS

sekuro plastik - sekur - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 366.468.921,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.355.743,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 179.037.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 179.037.448,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.542.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.542.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 135.030.829,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.439.936,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.126.797,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 935.468,00
 • ARA TOPLAM 366.468.921,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 385.903.101,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.326,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.326,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 382.613.621,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 691.622,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 691.622,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 513.779,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 752.372.022,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 336.916.636,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.494.842,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.244.224,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 183.713.619,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 183.713.619,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.203.078,00
 • Diğer Borçlar 24.790,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.790,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.038.389,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 600.402,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 597.292,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 431.606,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.686,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 336.916.636,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.452.598,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.273.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 67.303.390,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.655.425,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.655.425,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.220.763,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 553.369.234,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 199.002.788,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 198.540.299,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.885.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -131.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.769.102,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.510.267,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.510.267,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -655.738,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.114.794,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 712.188,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -27.051.620,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.731.978,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 462.489,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 752.372.022,00

Kredi Hesaplama