FİNANS

selcuk gida - selgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.581.929,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.041.419,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.139.836,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.139.836,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 398.277,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 398.277,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.956.757,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.276.910,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 768.730,00
 • ARA TOPLAM 28.581.929,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 39.104.145,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.793,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.793,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.257.653,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.151.556,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.813.551,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.813.551,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 289.919,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 67.686.074,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.738.504,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.899,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.899,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.582.262,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.582.262,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.555,00
 • Diğer Borçlar 1.597.685,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.192.257,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 405.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.303.595,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.726,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 98.782,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 98.782,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.738.504,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.260.429,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 531.755,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 531.755,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 23.495,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 286.843,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 280.499,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.344,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.418.336,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.998.933,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 57.687.141,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.643.902,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.867.143,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.867.143,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.532,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.372.593,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 778.428,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 43.239,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 67.686.074,00

Kredi Hesaplama