FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selcuk gida - selgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 57.838.435,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.670.198,00
 • Finansal Yatırımlar 2.360.036,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.360.036,00
 • Ticari Alacaklar 11.331.518,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.331.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 816.798,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 816.798,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.611.871,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.903.610,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 144.404,00
 • ARA TOPLAM 57.838.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 86.247.360,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.480.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.379.612,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.981.637,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.981.637,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 144.085.795,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.113.820,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.117.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 445.042,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 445.042,00
 • Banka Kredileri 4.117.755,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.964.738,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.964.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 772.697,00
 • Diğer Borçlar 15.568.037,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.979.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.588.885,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 849.410,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 239.225,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 156.916,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 156.916,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 25.113.820,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.125.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 771.304,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 621.893,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.740.842,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.582.437,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 158.405,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.991.100,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.238.959,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 108.846.836,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 108.740.345,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 136.116.987,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.601.217,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.919.582,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.919.582,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -303.835,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 426.204,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -115.669.417,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.345.772,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 106.491,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 144.085.795,00