sinpas gmyo - sngyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.737.277.635,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.422.141,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 459.774.088,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 405.274.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.499.520,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.812.129,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.812.129,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.813.417.992,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 244.670.304,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 40.553.646,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.385,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 111.174.596,00
 • ARA TOPLAM 2.737.277.635,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.509.814.667,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 102.370.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.504.541,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.866.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 978.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 978.431,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 587.571.258,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.292.119,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.694.502.058,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.949.871,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 784.370,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 180.133,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.247.092.302,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.983.998.317,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.636.473.676,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.568.644,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 90.066.969,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.501.675,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.006.918,00
 • Diğer Borçlar 12.360.827,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.476.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.884.441,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 157.469.227,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.971.076,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.971.076,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.147.949,00
 • ARA TOPLAM 1.983.998.317,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.157.599.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.476.758.997,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 46.187,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 46.187,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.916.768,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 647.298.432,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.579.338,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.579.338,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.141.598.039,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 105.494.263,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 105.494.263,00
 • Ödenmiş Sermaye 873.193.432,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 71.608.628,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 212.888.864,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 62.419.923,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.890.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.890.746,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.890.746,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.855.373,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -262.837.468,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -456.841.932,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.247.092.302,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.