FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sanica isi sanayi - snica - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.536.612.177,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.703.623,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 779.096.180,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 434.860.757,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 344.235.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.127.590,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.781,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.111.809,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.420.117.914,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 204.798.522,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.095.294,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.595.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.173.323,00
 • ARA TOPLAM 2.536.612.177,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.018.843.197,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.014.470.520,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.372.677,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.555.455.374,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 924.961.210,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 244.176.928,00
 • - Banka Kredileri 184.934.086,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 233.192.267,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.592.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 196.599.425,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.844.044,00
 • Diğer Borçlar 357.446,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 314.042,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.404,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 392.961.738,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.576.275,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.333.838,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.116.838,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.217.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.518.674,00
 • ARA TOPLAM 924.961.210,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245.827.470,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 178.212.145,00
 • Banka Kredileri 165.512.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.699.680,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.563.796,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.563.796,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 53.051.529,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.170.788.680,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.384.666.694,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.384.666.694,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 259.242.161,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.045.186.965,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.600.994,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.600.994,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.600.994,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -334.295.435,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -334.295.435,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.007.456,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 889.450.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 364.675.605,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.555.455.374,00