FİNANS

sanica isi sanayi - snica - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.516.336.740,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 422.607.625,00
 • Finansal Yatırımlar 65.130.356,00
 • Ticari Alacaklar 1.276.942.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 311.891.844,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 965.050.814,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.390.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.390.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 522.741.841,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 159.790.290,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.733.473,00
 • ARA TOPLAM 2.516.336.740,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 352.974.140,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 279.176.579,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.313.495,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.813.471,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.869.310.880,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.492.301.771,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 368.800.920,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.894.070,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 187.441.076,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 55.766,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 187.385.310,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.673.988,00
 • Diğer Borçlar 18.264.961,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 326.880,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.938.081,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 753.592.759,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.216.057,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.417.940,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.492.301.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.700.436,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 212.834.675,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.865.761,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.712.002.207,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.157.308.673,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.157.308.673,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 634.306.428,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.443.159,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.443.159,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.491.245,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -47.491.245,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.759.311,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.824.607,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 79.466.413,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.869.310.880,00

Kredi Hesaplama