FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sonmez pamuklu - snpam - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 242.064.329,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.757.298,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 69.394.555,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 435.200,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.959.355,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.534.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.207.995,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.326.910,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 72.534.956,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.943.941,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 350.570,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.548.104,00
 • ARA TOPLAM 242.064.329,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.004.958.891,00
 • Finansal Yatırımlar 243.832.048,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.524.507,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.524.507,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 203.355.471,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.464.175,00
 • Maddi Duran Varlıklar 427.685.659,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.871,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.638.047,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 101.170.113,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.247.023.220,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.664.461,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.833.332,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.453.381,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 823.406,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.629.975,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.520.312,00
 • Diğer Borçlar 38.504.484,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.728.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 776.483,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.122.761,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.618.663,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.242,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 973.421,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.611.528,00
 • ARA TOPLAM 97.664.461,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.687.022,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.719.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.967.890,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 127.351.483,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.119.671.737,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.119.671.737,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 791.618.657,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.912.440,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.233.457,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.824.270,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.443.667,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.247.023.220,00