FİNANS

sonmez pamuklu - snpam - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 169.667.880,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.651.171,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 52.690.363,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 52.647.893,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.007.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.551.867,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 456.102,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 54.935.310,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.774.659,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.608.408,00
 • ARA TOPLAM 169.667.880,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 355.342.192,00
 • Finansal Yatırımlar 60.599.361,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.467.688,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.467.688,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 150.077.078,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.727.935,00
 • Maddi Duran Varlıklar 61.312.552,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.857,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.263.647,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 34.822.074,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 525.010.072,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.453.183,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.201.228,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.619.777,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.063.330,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.556.447,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.377.583,00
 • Diğer Borçlar 533.079,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.276.923,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.551.384,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 937.068,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.614.316,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.893.209,00
 • ARA TOPLAM 63.453.183,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.263.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.474.090,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.789.590,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 111.716.863,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 413.293.209,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 413.293.209,00
 • Ödenmiş Sermaye 130.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.791.336,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.626.437,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 178.251.327,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.624.109,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 525.010.072,00

Kredi Hesaplama