FİNANS

tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.971.945.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.744.334.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.565.741.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 372.797.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 1.192.944.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.256.931.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 262.566.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.994.365.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 621.172.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 494.596.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 126.576.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 300.123.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.921.807.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 177.175.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 384.662.000,00
 • ARA TOPLAM 10.971.945.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 59.481.625.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 88.205.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.205.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.577.181.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.324.866.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.252.315.000,00
 • Türev Araçlar 580.596.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.233.070.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.792.260.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.414.634.000,00
 • - Şerefiye 3.839.174.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 309.134.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 203.559.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 336.615.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 310.196.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 70.453.570.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.092.619.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.418.359.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.906.122.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.156.814.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.082.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.145.732.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 146.395.000,00
 • Diğer Borçlar 2.084.807.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.084.807.000,00
 • Türev Araçlar 1.789.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.859.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 171.374.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 104.360.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 104.360.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.740.000,00
 • ARA TOPLAM 12.092.619.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.099.765.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.159.282.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 20.581.641.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 52.145.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 226.037.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 220.913.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 220.913.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.509.479.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.192.384.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 19.261.186.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.953.883.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 90.960.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.654.092.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -235.745.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -235.745.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.889.837.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.342.154.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 320.382.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.027.001.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -5.229.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 440.202.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.723.455.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 294.734.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 307.303.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 70.453.570.000,00

Kredi Hesaplama