FİNANS

tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.322.765.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.738.291.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.059.940.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 2.028.849.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.905.840.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 411.295.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.494.545.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 316.933.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 192.460.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.473.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.101.845.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.374.786.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 220.631.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 604.499.000,00
 • ARA TOPLAM 14.322.765.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 64.157.507.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.273.050.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.826.479.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.446.571.000,00
 • Türev Araçlar 1.016.356.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.226.888.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.829.592.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.765.197.000,00
 • - Şerefiye 4.110.284.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 317.669.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 234.354.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 488.261.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 368.486.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 78.480.272.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.983.970.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.784.976.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.168.119.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.008.297.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.239.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.994.058.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 182.121.000,00
 • Diğer Borçlar 2.227.603.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.227.603.000,00
 • Türev Araçlar 2.140.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 246.836.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 202.382.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 125.217.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 125.217.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.279.000,00
 • ARA TOPLAM 13.983.970.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.520.826.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.975.833.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 21.846.216.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.864.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 267.975.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 238.861.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 238.861.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.898.407.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 55.504.796.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.975.476.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.550.839.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 90.960.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.048.759.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -235.351.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -235.351.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.284.110.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.998.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.412.326.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.367.600.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 14.728.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 440.202.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.723.455.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.869.175.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 424.637.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 78.480.272.000,00

Kredi Hesaplama