FİNANS

tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.706.699.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.020.152.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.336.171.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.554.759.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 2.781.412.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.396.509.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 498.832.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.897.677.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 456.730.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 319.714.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 137.016.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 849.080.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.917.326.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 422.350.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.278.456.000,00
 • ARA TOPLAM 29.676.774.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 29.925.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 105.092.807.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.602.416.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.329.436.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.272.980.000,00
 • Türev Araçlar 1.968.658.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 19.534.957.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.992.177.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.379.829.000,00
 • - Şerefiye 6.384.191.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 541.136.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 812.600.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 923.654.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.013.868.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 134.799.506.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.955.116.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.172.262.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.411.414.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.364.913.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.175.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.337.738.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 446.505.000,00
 • Diğer Borçlar 6.201.832.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.201.832.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 543.847.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 508.139.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 236.705.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 236.705.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.061.000,00
 • ARA TOPLAM 24.943.678.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 11.438.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.477.155.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 34.883.325.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.562.894.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 395.903.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 672.486.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 672.486.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.671.690.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 95.432.271.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 39.367.235.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.825.680.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 330.200.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.213.545.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -688.474.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -688.474.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 35.902.019.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.124.780.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -7.863.664.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.713.262.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 25.622.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 408.396.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.754.906.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.370.141.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 541.555.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 134.799.506.000,00

Kredi Hesaplama