FİNANS

tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.195.644.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.248.853.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.435.529.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.460.046.000,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 975.483.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.150.784.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 175.244.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.975.540.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 381.923.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 210.993.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 170.930.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.408.745.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.583.674.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 229.524.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 756.612.000,00
 • ARA TOPLAM 16.195.644.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 71.221.127.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.215.984.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.679.687.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.536.297.000,00
 • Türev Araçlar 1.035.475.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13.918.790.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.121.600.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.208.485.000,00
 • - Şerefiye 4.539.041.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 392.280.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 202.196.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 597.063.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 460.445.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 87.416.771.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.115.552.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.403.238.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.616.319.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.514.704.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.402.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.505.302.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 228.481.000,00
 • Diğer Borçlar 4.429.939.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.429.939.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 320.951.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 404.956.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 155.274.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 153.648.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.626.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.690.000,00
 • ARA TOPLAM 13.115.552.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.756.056.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.821.643.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 23.110.811.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 294.144.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 531.943.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 531.943.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.797.298.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 63.871.608.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.545.163.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.080.308.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 330.200.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.021.205.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -551.357.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -551.357.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 23.572.562.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.389.465.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.757.471.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.343.173.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 24.833.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 408.396.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.754.906.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -919.035.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 464.855.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 87.416.771.000,00

Kredi Hesaplama