FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tav havalimanlari - tavhl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 32.727.740.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.664.551.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.763.683.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.957.270.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.917.835.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.028.719.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.889.116.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 587.967.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 307.116.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 280.851.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.417.834.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.859.844.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 708.213.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.774.271.000,00
 • ARA TOPLAM 32.694.198.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 33.542.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.648.516.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.667.097.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.944.409.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.722.688.000,00
 • Türev Araçlar 1.859.427.000,00
 • Stoklar 2.957.270.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.325.405.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.906.437.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.879.383.000,00
 • - Şerefiye 7.705.548.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 745.805.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 829.238.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.512.823.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 4.858.080.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 166.376.256.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.687.173.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.510.581.000,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.224.740.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.724.034.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.672.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.713.362.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 586.359.000,00
 • Diğer Borçlar 7.220.367.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.220.367.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 478.949.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 474.050.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 384.425.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 384.425.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 69.605.000,00
 • ARA TOPLAM 29.673.110.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 14.063.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.961.297.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 45.962.311.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 35.655.447.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 482.437.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 799.281.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 799.281.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.886.661.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 115.648.470.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 50.727.786.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.118.233.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 363.281.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 76.811.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 330.200.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.374.800.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -776.047.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -776.047.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 45.150.847.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.682.089.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -10.057.746.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.365.583.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 408.396.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.600.875.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 298.268.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 609.553.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 166.376.256.000,00