t.tuborg - tborg - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.533.677.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 214.981.000,00
 • Finansal Yatırımlar 167.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.014.700.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.014.700.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.092.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.092.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 253.717.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.020.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.533.677.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 973.779.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 224.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 224.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.577.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 795.196.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.406.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.077.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.077.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.753.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.507.456.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.272.853.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 360.845.000,00
 • - Banka Kredileri 357.244.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 206.019.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.826.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.193.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 42.069.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.069.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 52.328.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 136.533.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.986.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 94.547.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 475.057.000,00
 • ARA TOPLAM 1.272.853.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.841.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.025.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.025.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.566.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.566.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.250.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.346.694.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.160.762.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.160.762.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 322.508.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 277.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 154.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.743.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.743.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.743.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.512.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 180.555.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 292.163.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.507.456.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.