t.tuborg - tborg - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.763.065.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 788.104.000,00
 • Finansal Yatırımlar 167.000,00
 • Ticari Alacaklar 629.355.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 855.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 628.500.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.080.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.080.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 277.313.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.681.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 365.000,00
 • ARA TOPLAM 1.763.065.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.005.129.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 234.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 234.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.467.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 822.046.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.710.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.847.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.847.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.076.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.768.194.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.379.031.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 667.057.000,00
 • - Banka Kredileri 654.469.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.797.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 181.136.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.019.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.117.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 33.055.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.055.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.178.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 113.080.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.078.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.002.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 375.712.000,00
 • ARA TOPLAM 1.379.031.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.465.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.102.000,00
 • Banka Kredileri 7.593.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.509.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.352.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.352.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.011.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.452.496.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.315.698.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.315.698.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 322.508.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 277.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 154.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.441.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.441.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.441.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 91.512.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 618.014.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 9.338.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.768.194.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.