FİNANS

turkcell - tcell - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 43.828.810.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.344.228.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.834.008.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.999.257.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 242.273.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.756.984.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.779.003.000,00
 • Diğer Alacaklar 538.002.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 538.002.000,00
 • Türev Araçlar 2.487.151.000,00
 • Stoklar 328.952.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 449.339.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.977.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 342.021.000,00
 • ARA TOPLAM 43.828.810.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 46.826.583.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.460.785.000,00
 • Ticari Alacaklar 315.177.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 315.177.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 292.755.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 292.755.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.006.406.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.689.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.593.455.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.194.152.000,00
 • - Şerefiye 48.421.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.697.123.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.717.462.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.811.386.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 28.077.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 90.655.393.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.447.037.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.486.620.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.734.785.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.360.315.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 115.516.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.244.799.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 237.455.000,00
 • Diğer Borçlar 1.937.990.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.380.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.934.610.000,00
 • Türev Araçlar 30.567.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 127.542.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 464.238.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 435.674.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 415.268.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.406.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.023.000,00
 • ARA TOPLAM 23.447.037.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.676.614.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.700.271.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 283.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 283.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.676.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.531.048.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 786.718.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 744.330.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.370.016.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.123.651.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 25.531.742.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 25.531.773.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 269.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -225.996.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -225.996.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -225.996.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.004.698.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.630.141.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.883.542.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -209.329.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.890.355.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.698.276.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.056.940.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -31.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 90.655.393.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 1.681.493.000,00

Kredi Hesaplama