FİNANS

tek-art turizm - tektu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 377.215.925,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 249.863.957,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.271.309,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.271.309,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.483.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 92.367.204,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.560,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 854.642,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.651.720,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.187,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.078.346,00
 • ARA TOPLAM 377.215.925,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.519.244.691,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.897,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 540.742.219,00
 • Maddi Duran Varlıklar 978.219.796,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.027,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.027,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.896.460.616,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 185.168.750,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.108.625,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 144.455.139,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.946.401,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.946.401,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.371.437,00
 • Diğer Borçlar 4.943.574,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 295.377,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.648.197,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.957.008,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.379.820,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 81.819,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.298.001,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.746,00
 • ARA TOPLAM 185.168.750,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 476.283.577,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 301.315.466,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.700.726,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 680.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 680.643,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.586.742,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 661.452.327,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.235.008.289,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.235.008.289,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 784.204.917,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 92.174.705,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 60.638.121,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.896.460.616,00

Kredi Hesaplama