FİNANS

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.760.428.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 958.021.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 527.834.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.503.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.331.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.095.191.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.484.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 80.898.000,00
 • ARA TOPLAM 5.760.428.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.005.559.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 831.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 91.510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 262.306.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 83.507.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.928.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 80.395.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.765.987.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.466.739.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 227.940.000,00
 • - Banka Kredileri 68.301.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 197.426.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 197.144.000,00
 • Banka Kredileri 159.639.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.667.735.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 54.738.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.612.997.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 102.779.000,00
 • Diğer Borçlar 7.877.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.877.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 125.630.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 54.929.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 75.258.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.498.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.760.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.165.000,00
 • ARA TOPLAM 5.466.739.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 400.841.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 323.528.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 323.528.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 77.313.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.313.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.867.580.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 898.407.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 898.407.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.655.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.793.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.793.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.594.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 340.633.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 141.991.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.765.987.000,00

Kredi Hesaplama