FİNANS

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.897.601.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 834.314.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 308.536.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.663.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 276.873.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 1.318.000,00
 • Stoklar 3.535.816.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.190.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 149.427.000,00
 • ARA TOPLAM 4.897.601.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 666.891.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 807.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.160.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 125.435.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.112.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.856.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.257.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.564.492.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.704.917.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.558.000,00
 • - Banka Kredileri 89.558.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 142.268.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.439.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.247.768.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.256.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.239.512.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.465.000,00
 • Diğer Borçlar 7.512.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.512.000,00
 • Türev Araçlar 3.106.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 66.016.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.846.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 60.604.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.386.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.218.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.774.000,00
 • ARA TOPLAM 4.704.917.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 294.063.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 259.044.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 259.044.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.019.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.998.980.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 565.512.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 565.512.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 184.655.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.834.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.834.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.021.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.377.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.377.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -184.294.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 332.359.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.564.492.000,00

Kredi Hesaplama