FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.426.790.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.738.844.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 931.474.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.921.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 915.553.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.362.702.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.263.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 346.507.000,00
 • ARA TOPLAM 12.426.790.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.263.438.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.218.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 183.845.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 752.150.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 246.004.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.620.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.690.228.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.544.511.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 542.369.000,00
 • - Banka Kredileri 490.487.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 292.013.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 289.765.000,00
 • Banka Kredileri 51.882.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.913.644.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.746.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.856.898.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 157.034.000,00
 • Diğer Borçlar 12.440.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.440.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 444.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 339.375.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.077.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 236.243.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.370.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.873.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.872.000,00
 • ARA TOPLAM 11.544.511.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 578.443.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 435.744.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 431.894.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.223.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.122.954.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.567.274.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.567.274.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 201.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.843.704.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 639.705.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -60.654.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -60.654.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -87.650.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -524.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -524.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.356.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -842.825.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 747.502.000,00
 • Diğer Yedekler 10.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.690.228.000,00