FİNANS

turcas petrol - trcas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 164.037.243,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.567.203,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 560.657,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 560.657,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 947.222,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 502.463,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 444.759,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.831.066,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 99.997,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 66.823,00
 • ARA TOPLAM 164.037.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.230.176.763,00
 • Finansal Yatırımlar 17.081.916,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.955,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.955,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.023.835.535,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 24.827.688,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.107,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 13.107,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 863.663,00
 • Diğer Duran Varlıklar 11.937.930,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.394.214.006,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.143.295,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 92.356.004,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.491.692,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.491.692,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.006.628,00
 • Diğer Borçlar 3.029.149,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.179.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.849.185,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.259.822,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.222.262,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.037.560,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 106.143.295,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 351.658.071,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 349.635.381,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.246.301,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.246.301,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 457.801.366,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 936.412.640,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 936.412.640,00
 • Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.027.594,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -63.027.594,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -63.027.594,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 803.829.444,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -124.841.867,00
 • Diğer Yedekler -7.256.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.394.214.006,00

Kredi Hesaplama