FİNANS

turcas petrol - trcas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 245.310.107,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 127.705.668,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.349.752,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.349.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 74.974.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 73.879.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.095.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.159.463,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 261.308,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 63.003,00
 • ARA TOPLAM 245.310.107,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.183.539.559,00
 • Finansal Yatırımlar 17.274.747,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 531.894,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 531.894,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 827.364.602,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 228.987.396,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.417.005,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.917.819,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.428.849.666,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249.709.310,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 200.885.738,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.492.264,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.490.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 475.777,00
 • Diğer Borçlar 2.186.527,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 378.222,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.808.305,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.669.004,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 756.404,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.912.600,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 249.709.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 771.314.389,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 751.063.770,00
 • Banka Kredileri 751.063.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.683.251,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.683.251,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 790.979,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 790.979,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.021.023.699,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 407.825.967,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 407.825.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.279.079,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.279.079,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.279.079,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -63.464.552,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -63.464.552,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.734.077,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 67.382.864,00
 • Diğer Yedekler -7.256.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.428.849.666,00

Kredi Hesaplama