FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turcas petrol - trcas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 402.492.365,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 179.746.616,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 484.486,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 484.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 802.715,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 677.093,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.457.079,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 372.708,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.657,00
 • ARA TOPLAM 402.492.365,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.439.598.689,00
 • Finansal Yatırımlar 118.301.840,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 231.139,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.139,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.886.536.288,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 171.650.497,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 280.943,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.219.011,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.026.003,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.842.091.054,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.167.561,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 222.227.405,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.705.059,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.705.059,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 825.526,00
 • Diğer Borçlar 6.166.441,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.485.217,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.681.224,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.243.130,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.429.415,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.813.715,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 242.167.561,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.021.201,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 177.953.124,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.291.688,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.291.688,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 423.188.762,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.418.902.292,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.418.902.292,00
 • Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.404.391.223,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.467.222,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -121.467.222,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -121.467.222,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 466.791.911,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.052.948.675,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 369.088.621,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.842.091.054,00