FİNANS

turcas petrol - trcas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 297.270.127,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 148.546.733,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 442.487,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 442.487,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.082.423,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 345.346,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 737.077,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.083.758,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54.454,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.073.622,00
 • ARA TOPLAM 297.270.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.597.256.535,00
 • Finansal Yatırımlar 17.081.916,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.955,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.955,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.409.006.018,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.282.294,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 285.061,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.946.017,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.894.526.662,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 146.369.680,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 140.199.373,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.628.085,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.628.085,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 425.106,00
 • Diğer Borçlar 1.958.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.039.575,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 918.494,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.159.047,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 570.947,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.588.100,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 146.369.680,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 373.012.061,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 370.949.035,00
 • Banka Kredileri 370.949.035,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.286.637,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.286.637,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 776.389,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 519.381.741,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.375.144.921,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.375.144.921,00
 • Ödenmiş Sermaye 255.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.247.788,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.697.995,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.697.995,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.697.995,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.311.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.634.711,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.061.755.548,00
 • Diğer Yedekler -7.256.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.894.526.662,00

Kredi Hesaplama