FİNANS

torunlar gmyo - trgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.451.859.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 617.182.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 246.275.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.919.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 237.356.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 498.588.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 80.591.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.174.000,00
 • ARA TOPLAM 1.451.859.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.933.891.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.865.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.865.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.264.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.264.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 331.252.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 562.652.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.995.234.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.522.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.622.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 996.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.385.750.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.642.036.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 600.045.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.607.696.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 143.910.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 50.499.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.411.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.590.000,00
 • Diğer Borçlar 125.198.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 97.231.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.967.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.923.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 48.052.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.052.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.622.000,00
 • ARA TOPLAM 2.642.036.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.544.760.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.368.230.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 173.804.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.726.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.726.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.186.796.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.198.954.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.198.954.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.564.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.421.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.422.733.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 677.396.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.385.750.000,00

Kredi Hesaplama