FİNANS

torunlar gmyo - trgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.329.812.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 919.814.000,00
 • Finansal Yatırımlar 83.463.000,00
 • Ticari Alacaklar 556.468.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 556.468.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.997.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.997.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 461.993.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 284.255.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.822.000,00
 • ARA TOPLAM 2.329.812.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 37.337.018.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 117.931.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 117.931.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.183.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.183.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 559.938.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.008.431.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.617.503.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.109.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.459.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.459.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 980.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.666.830.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.993.578.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.204.815.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 524.154.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 103.604.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 42.015.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 61.589.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.881.000,00
 • Diğer Borçlar 35.408.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.408.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 43.489.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.698.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.529.000,00
 • ARA TOPLAM 1.993.578.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.309.479.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.078.099.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.532.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.532.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.199.346.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.502.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.502.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.303.057.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 34.363.773.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.363.773.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.542.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.421.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.653.092.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 570.878.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.666.830.000,00

Kredi Hesaplama