FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

torunlar gmyo - trgyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.904.530.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.121.324.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.226.120.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.399.270.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 699.827.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 699.443.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.741.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.741.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.803.124.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 311.258.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.693.000,00
 • ARA TOPLAM 7.904.530.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 72.671.501.000,00
 • Finansal Yatırımlar 195.914.000,00
 • Ticari Alacaklar 49.928.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.928.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.183.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.183.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.338.583.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.129.768.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 67.902.293.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 47.965.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.042.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.042.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.027.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 80.576.031.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.351.286.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 415.563.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.245.137.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 329.708.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.709.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 288.999.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.313.000,00
 • Diğer Borçlar 45.174.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.174.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 199.470.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 46.674.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 46.674.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.247.000,00
 • ARA TOPLAM 2.351.286.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.970.074.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.983.764.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 26.532.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.532.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.955.008.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.770.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.770.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.321.360.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.254.671.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.254.671.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.920.445.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 255.051.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 599.347.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.192.517.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.320.282.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 80.576.031.000,00