FİNANS

torunlar gmyo - trgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.238.888.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 419.934.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 227.961.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33.093.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 194.868.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 504.968.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 76.098.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.893.000,00
 • ARA TOPLAM 1.238.888.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.832.781.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 15.691.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.691.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.255.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.255.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 268.125.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 528.068.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.985.119.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.418.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.625.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 996.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.071.669.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.773.949.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 582.760.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.852.733.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 142.143.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.648.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.495.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.371.000,00
 • Diğer Borçlar 25.467.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 605.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.862.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 123.840.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.645.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.645.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.990.000,00
 • ARA TOPLAM 2.773.949.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.459.493.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.457.645.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.848.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.848.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.233.442.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.838.227.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.838.227.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.770.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.564.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.421.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 13.422.733.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 316.669.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.071.669.000,00

Kredi Hesaplama