FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

trabzonspor sportif - tspor - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.644.984.485,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.367.940,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 139.740.625,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.280.487.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.276.716.272,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.771.299,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 122.771.554,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.899.268,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.597.680,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.119.847,00
 • ARA TOPLAM 2.644.984.485,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.447.254.083,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 535.448.569,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 881.428.575,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 606.939,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.092.238.568,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.621.772.330,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.670.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.283.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 492.343.681,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 492.343.681,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.045.591.497,00
 • Diğer Borçlar 450.612.827,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 339.446.384,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 111.166.443,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 542.550.628,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.643.489,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.640.729,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 158.012,00
 • ARA TOPLAM 2.621.772.330,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.783.481.870,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 959.180.605,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 213.803.583,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 400.337.489,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 165.443.816,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.473.367,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.243.010,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.405.254.200,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -313.015.632,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -313.015.632,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.387.103,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 437.122.927,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.909.545.970,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.265.557.674,00
 • Diğer Yedekler 46.924.504,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.092.238.568,00