FİNANS

trabzonspor sportif - tspor - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 568.208.642,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.491.360,00
 • Finansal Yatırımlar 522.817,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 522.817,00
 • Ticari Alacaklar 149.888.717,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.888.717,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 330.482.380,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 329.777.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 705.019,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 44.748.275,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.511.200,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.563.893,00
 • ARA TOPLAM 568.208.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.032.512.323,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.401.808,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 78.401.808,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 245.138.665,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 587.457.023,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.600.720.965,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 948.721.090,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.288,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 203.725.507,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 516.947,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 315.696.897,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 315.696.897,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.677.796,00
 • Diğer Borçlar 217.240.807,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.770.459,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 163.470.348,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 48.779.502,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.712.010,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.780.283,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.869.430,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.910.853,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 948.721.090,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.451.357.062,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.158.852.863,00
 • Banka Kredileri 1.001.241.057,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 157.611.806,00
 • Ticari Borçlar 95.082.214,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.082.214,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 111.618.991,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 59.846.779,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.231.917,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.231.917,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.724.298,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.400.078.152,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -799.357.187,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -799.357.187,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.698.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 198.746.513,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 198.746.513,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.358.487,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.074.117.010,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -335.263.026,00
 • Diğer Yedekler 46.924.504,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.600.720.965,00

Kredi Hesaplama