FİNANS

trabzonspor sportif - tspor - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.504.073.284,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.474.372,00
 • Finansal Yatırımlar 258.324,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 258.324,00
 • Ticari Alacaklar 188.290.929,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 188.290.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.160.597.301,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.160.182.383,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 414.918,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 106.570.858,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.839.569,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.041.931,00
 • ARA TOPLAM 1.504.073.284,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 917.056.882,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 268.387.601,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 542.246.161,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.242.760,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.421.130.166,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.651.748.290,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 203.969,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 239.845.008,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.288.099,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 660.615.900,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 660.615.900,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 322.398.604,00
 • Diğer Borçlar 286.394.998,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.357.764,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 224.037.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 137.352.203,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 204.912,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.865.054,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.251.051,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.614.003,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 867.642,00
 • ARA TOPLAM 1.651.748.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.351.565.563,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 968.231.583,00
 • Banka Kredileri 913.777.653,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.453.930,00
 • Ticari Borçlar 177.253.288,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 177.253.288,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 98.661.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 76.579.377,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.035.127,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.035.127,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.804.541,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.003.313.853,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -582.183.687,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -582.183.687,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.698.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 194.804.646,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 194.804.646,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.300.354,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.140.733.709,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -47.530.960,00
 • Diğer Yedekler 46.924.504,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.421.130.166,00

Kredi Hesaplama