ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.927.735.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.532.368.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.374.641.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.374.641.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.889.558.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.000.771.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 888.787.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.870.764.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.717.760.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 153.004.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 897.909.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 296.344.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 227.810.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 414.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 65.737.000,00
 • ARA TOPLAM 11.927.735.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.563.249.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.108.045.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 392.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 392.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.155.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.491.983.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 882.618.000,00
 • - Şerefiye 500.542.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 382.076.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.101.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.101.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.955.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.490.984.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.627.811.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.362.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.997.678.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.001.858.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 263.790.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 738.068.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.441.000,00
 • Diğer Borçlar 5.171.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 699.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.472.000,00
 • Türev Araçlar 814.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.171.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 120.129.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 327.049.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 76.441.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.608.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.138.000,00
 • ARA TOPLAM 5.627.811.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.723.797.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.392.082.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 206.032.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 206.032.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 125.683.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.351.608.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.139.376.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.372.639.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -485.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.190.861.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 617.095.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.684.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.845.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 33.003.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.158.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 131.587.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.324.334.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 729.375.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 766.737.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.490.984.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.