FİNANS

vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 43147427000
 • Kredilerden Alınan Faizler 28317289000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 324409000
 • Bankalardan Alınan Faizler 279078000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 53837000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 14021959000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 150855000
 • FAİZ GİDERLERİ -36694899000
 • Mevduata Verilen Faizler -30178600000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2230541000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -1776661000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1794339000
 • Diğer Faiz Giderleri -596395000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 6452528000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 4100531000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 5047958000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 621815000
 • Diğer 4426143000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -947427000
 • Gayri Nakdi Kredilere -35000
 • Diğer -947392000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 660000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 2251914000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1048776000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -79539000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 1282677000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 24601414000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -17055600000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4001859000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 4001859000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 500739000
 • Cari Vergi Karşılığı -1071647000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4502598000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4502598000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4502598000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.5121

Kredi Hesaplama