FİNANS

vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 48922498000
 • Kredilerden Alınan Faizler 36621848000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 620443000
 • Bankalardan Alınan Faizler 13277000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1719000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 11659588000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 5623000
 • FAİZ GİDERLERİ -38354233000
 • Mevduata Verilen Faizler -23072203000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -987463000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -9921935000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -4185123000
 • Diğer Faiz Giderleri -79605000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 10568265000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3092370000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4056771000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 697411000
 • Diğer 3359360000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -964401000
 • Gayri Nakdi Kredilere -193000
 • Diğer -964208000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 120452000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -3813615000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 623636000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -4926478000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 489227000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6276341000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3890256000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2754580000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2754580000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -576707000
 • Cari Vergi Karşılığı -180152000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 2177873000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2177873000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 2177873000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.5576

VAKIFLAR BANKASI

Tümü

Kredi Hesaplama