FİNANS

vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 97415739000
 • Kredilerden Alınan Faizler 59141319000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 273019000
 • Bankalardan Alınan Faizler 175132000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 6577000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 37592178000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 227514000
 • FAİZ GİDERLERİ -58030181000
 • Mevduata Verilen Faizler -39698449000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2531898000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -9132222000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -5752681000
 • Diğer Faiz Giderleri -746815000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 39385558000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 7198176000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 9137941000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1283947000
 • Diğer 7853994000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1939765000
 • Gayri Nakdi Kredilere -210000
 • Diğer -1939555000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 148351000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 3100898000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1105059000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1132939000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 3128778000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7392668000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6510952000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 22880114000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 22880114000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -7269998000
 • Cari Vergi Karşılığı -15825893000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 15610116000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 15610116000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 15610116000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2.4554

Kredi Hesaplama