FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 138316746000
 • Kredilerden Alınan Faizler 97850925000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 3691947000
 • Bankalardan Alınan Faizler 274130000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3548064000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 32652403000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 299277000
 • FAİZ GİDERLERİ -120614853000
 • Mevduata Verilen Faizler -108104485000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -4580652000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -3655560000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -3341903000
 • Diğer Faiz Giderleri -726269000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 17701893000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 10629030000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 14079661000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1195683000
 • Diğer 12883978000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -3450631000
 • Gayri Nakdi Kredilere -91000
 • Diğer -3450540000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 1273000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -3536019000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1299221000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -10422532000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 5587292000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 23344479000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -9113489000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 15587501000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 15587501000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -3564532000
 • Cari Vergi Karşılığı -1919379000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 12022969000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 12022969000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 12022969000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.2125