FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

vakko tekstil - vakko - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.439.068.261,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 808.506.115,00
 • Finansal Yatırımlar 155.202.288,00
 • Ticari Alacaklar 335.110.651,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.805.964,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 307.304.687,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.695.727,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.695.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.883.266.662,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 247.684.167,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.602.651,00
 • ARA TOPLAM 5.439.068.261,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.372.513.516,00
 • Finansal Yatırımlar 1.135.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 231.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.904,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.030.597.468,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.033.859,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.861.298,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.861.298,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.811.581.777,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.517.062.300,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 209.964.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 408.494.892,00
 • Banka Kredileri 209.964.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.297.352.231,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 59.241.957,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.238.110.274,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.037.865,00
 • Diğer Borçlar 10.669.453,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.669.453,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 277.683.598,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 175.882.039,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.775.836,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.490.375,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.285.461,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.202.252,00
 • ARA TOPLAM 2.517.062.300,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.068.661.536,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 635.409.433,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 149.209.921,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 86.677.781,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 86.677.781,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 197.364.401,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.585.723.836,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.225.857.941,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.225.827.140,00
 • Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.265.183.134,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 299.827.055,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 299.827.055,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.826.942,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 254.517.321,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 301.942.751,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.944.356.879,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.801,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.811.581.777,00