FİNANS

vakko tekstil - vakko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.540.475.724,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 788.018.735,00
 • Finansal Yatırımlar 60.829.496,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 60.829.496,00
 • Ticari Alacaklar 149.312.594,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.185.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.127.137,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.599.258,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.599.258,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.425.646.827,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 108.902.802,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.166.012,00
 • ARA TOPLAM 2.540.475.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.363.257.829,00
 • Finansal Yatırımlar 350.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.133,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.133,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 958.343.711,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.143.640,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.143.640,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.402.658,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.903.733.553,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.507.539.251,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 269.550.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 194.246.647,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 735.623.067,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.134.333,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 696.488.734,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.394.138,00
 • Diğer Borçlar 5.182.762,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.182.762,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 128.614.088,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 105.853.680,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.831.294,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.545.833,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.285.461,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.243.429,00
 • ARA TOPLAM 1.507.539.251,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 512.493.061,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 258.284.925,00
 • Banka Kredileri 25.879.234,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 232.405.691,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 162.867.967,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 91.340.169,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 91.340.169,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.020.032.312,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.883.701.241,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.883.690.265,00
 • Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 563.815.476,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 563.815.476,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.500.337,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.625.350,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.974.322,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.081.275.117,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.976,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.903.733.553,00

Kredi Hesaplama