FİNANS

vakko tekstil - vakko - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.453.775.086,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 165.501.144,00
 • Finansal Yatırımlar 20.625.985,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 20.625.985,00
 • Ticari Alacaklar 207.295.045,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.015.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.279.363,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.970.209,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.970.209,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 921.408.162,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.692.380,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.282.161,00
 • ARA TOPLAM 1.453.775.086,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 722.009.965,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 159.035,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 159.035,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 388.916.252,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.160.668,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.160.668,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.985.178,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.175.785.051,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.062.905.037,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 208.943.753,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 202.914.203,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 108.619.682,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 487.078.327,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.396.232,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 476.682.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.288.373,00
 • Diğer Borçlar 4.925.837,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.925.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.569.228,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.813.876,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.352.204,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.385.723,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 966.481,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.019.236,00
 • ARA TOPLAM 1.062.905.037,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 476.470.179,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 280.249.519,00
 • Banka Kredileri 50.876.378,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 229.373.141,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 151.387.415,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 44.833.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.833.245,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.539.375.216,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 636.409.835,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 636.398.917,00
 • Ödenmiş Sermaye 160.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 101.826.084,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 101.826.084,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.140.368,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.625.350,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.974.321,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 295.973.162,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.918,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.175.785.051,00

Kredi Hesaplama