vestel beyaz esya - vesbe - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.777.574.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.037.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.592.342.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.592.179.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 163.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.034.248.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 854.648.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 179.600.000,00
 • Türev Araçlar 7.163.000,00
 • Stoklar 1.031.738.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 42.223.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.823.000,00
 • ARA TOPLAM 4.777.574.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.015.362.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.457.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.457.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.591.368.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.088.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.589.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 81.495.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 81.495.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.792.936.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.120.698.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 923.680.000,00
 • - Banka Kredileri 894.171.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.644.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.758.647.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.272.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.632.375.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.603.000,00
 • Diğer Borçlar 199.303.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 199.303.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 42.674.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.671.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.667.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.667.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.809.000,00
 • ARA TOPLAM 4.120.698.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 308.245.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 193.823.000,00
 • Banka Kredileri 90.622.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.971.000,00
 • Ticari Borçlar 280.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 64.940.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.940.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.202.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.428.943.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.363.993.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.363.993.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 9.734.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.031.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 386.721.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 386.721.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.992.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.205.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -19.205.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 187.190.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 790.589.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 709.933.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.792.936.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.