FİNANS

yeo teknoloji enerji - yeotk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 361.597.670,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 105.927.006,00
 • Finansal Yatırımlar 155.554,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 155.554,00
 • Ticari Alacaklar 83.961.077,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.410.989,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.550.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 334.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.446.308,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.456.171,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.924.232,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.829.674,00
 • ARA TOPLAM 361.597.670,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.105.113,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 120.330,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.225.474,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.409,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.409,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 382.702.783,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.496.181,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.040.233,00
 • - Banka Kredileri 62.040.233,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.173.620,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.201.265,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 644.392,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.556.873,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.352.850,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.519.917,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.305.957,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 902.339,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 811.603,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 90.736,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 171.496.181,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.415.349,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.680.251,00
 • Banka Kredileri 8.028.766,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 651.485,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.138.682,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.138.682,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.596.416,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 201.911.530,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 180.791.253,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 179.896.398,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 71.187.816,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -345.904,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -345.904,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -345.904,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -98.180,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -98.180,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.671.717,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.480.949,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 894.855,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 382.702.783,00

Kredi Hesaplama