FİNANS

yeo teknoloji enerji - yeotk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 821.947.267,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 117.486.957,00
 • Finansal Yatırımlar 45.255.427,00
 • Ticari Alacaklar 107.905.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.165.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 100.740.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.769.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.769.652,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.469.440,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 133.966.488,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.176.185,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.270.707,00
 • ARA TOPLAM 821.947.267,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 99.711.640,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.657.911,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.633.589,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.031.336,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.031.336,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.235,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 78.235,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.441.738,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 921.658.907,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 571.704.384,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 104.308.239,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.064.610,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 157.099,00
 • Banka Kredileri 104.308.239,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 109.894.717,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 109.894.717,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.182.869,00
 • Diğer Borçlar 237.215,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 237.215,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 242.090.174,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 473.192,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.453.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.423.124,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.244,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 571.704.384,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.221.703,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.998.307,00
 • Banka Kredileri 34.332.898,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.665.409,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.601.928,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.601.928,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.621.468,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 642.926.087,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 278.732.820,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 279.390.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -615.966,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -615.966,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -615.966,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.482.647,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.482.647,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.995.412,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 64.735.481,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 102.792.780,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -657.534,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 921.658.907,00

Kredi Hesaplama