FİNANS

yeo teknoloji enerji - yeotk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.601.062.265,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 127.471.993,00
 • Finansal Yatırımlar 27.744.715,00
 • Ticari Alacaklar 212.287.830,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.760.244,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.527.586,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.781.050,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.308.126,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.472.924,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 168.668.869,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 298.564.069,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.085.242,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 78.782.728,00
 • ARA TOPLAM 1.601.062.265,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 176.579.960,00
 • Finansal Yatırımlar 4.215.769,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.884.130,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.255.217,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 962.361,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 962.361,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 14.254.431,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.777.642.225,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.202.043.979,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.806.225,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 185.390.966,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 493.649,00
 • Banka Kredileri 108.806.225,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 325.675.192,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.488.093,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 264.187.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.739.051,00
 • Diğer Borçlar 4.754.704,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.754.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 537.636.153,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 66.815,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.974.873,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.944.629,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.244,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.202.043.979,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.442.199,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.937.200,00
 • Banka Kredileri 36.056.520,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.880.680,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.909.986,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.909.986,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.595.013,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.314.486.178,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 463.156.047,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 453.131.789,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.826.740,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.826.740,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.826.740,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 288.892,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 288.892,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.995.412,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.865.963,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 59.808.262,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.024.258,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.777.642.225,00

Kredi Hesaplama