FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yeo teknoloji enerji - yeotk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.172.722.353,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 413.261.757,00
 • Finansal Yatırımlar 31.328.335,00
 • Ticari Alacaklar 367.619.086,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.733.999,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.885.087,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.159.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.543.474,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.616.484,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 298.022.772,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 376.690.132,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 338.731,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 172.232.430,00
 • ARA TOPLAM 3.172.722.353,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 624.842.334,00
 • Finansal Yatırımlar 4.215.769,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.205.935,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 485.679.534,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.366.523,00
 • - Şerefiye 8.075.347,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.291.176,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 47.651.350,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.797.564.687,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.217.012.857,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.649.486,00
 • - Banka Kredileri 195.649.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 150.944.411,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 693.459,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 456.345.862,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.335.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 427.010.314,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.185.923,00
 • Diğer Borçlar 3.654.673,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 154.673,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.327.134.975,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.497.639,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.463.258,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.433.014,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.244,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 136.630,00
 • ARA TOPLAM 2.217.012.857,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 844.583.505,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 656.028.522,00
 • Banka Kredileri 601.120.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.908.028,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.259.621,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.259.621,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 180.295.362,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.061.596.362,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 735.968.325,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 744.712.055,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.949.640,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.949.640,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.949.640,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.320.627,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.320.627,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.053.473,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 283.807.902,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 345.479.693,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -8.743.730,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.797.564.687,00

Kredi Hesaplama