FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yeo teknoloji enerji - yeotk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.921.754.390,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 841.152.436,00
 • Finansal Yatırımlar 80.820.419,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 80.820.419,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.133.279.197,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.400.659,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.091.878.538,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 66.858.184,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.672.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.185.582,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 193.014.981,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 732.210.048,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.346.389,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 330.531.453,00
 • ARA TOPLAM 5.921.754.390,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.765.120.752,00
 • Finansal Yatırımlar 20.749.439,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 80.820.419,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.911.116,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.218.417.965,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 351.857.636,00
 • - Şerefiye 350.575.769,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.281.867,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 668.134,00
 • Diğer Duran Varlıklar 87.399.360,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.686.875.142,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.499.424.531,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 141.287.074,00
 • - Banka Kredileri 141.287.074,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 492.163.691,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.784.640,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.195.482.216,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 368.673.322,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 826.808.894,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.424.842,00
 • Diğer Borçlar 433.825.767,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 313.720.554,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 120.105.213,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.153.550.730,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.462.462,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.227.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.197.505,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.244,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.499.424.531,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.510.961.582,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.093.255.923,00
 • Banka Kredileri 1.028.405.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.850.041,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.557.672,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.557.672,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 403.147.987,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.010.386.113,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.676.489.029,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.635.543.967,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 178.512.156,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 137.399.753,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.166.487,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.166.487,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.310.745,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.310.745,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.521.353,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 899.312.947,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.320.526,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.945.062,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.686.875.142,00