FİNANS

yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 245.666.245,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.956.875,00
 • Finansal Yatırımlar 7.142.153,00
 • Ticari Alacaklar 18.282.963,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.812.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.469.992,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.396.271,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.393.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.715,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.733.501,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.034.756,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.000.064,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 156.463,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.963.263,00
 • ARA TOPLAM 245.666.245,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.340.578.245,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 741.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 741.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 820.445.562,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 295.001.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.078.542,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.382,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 198.454.701,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.586.244.490,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 277.653.144,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.513.840,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 113.198.050,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 80.734.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.463.989,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.031.776,00
 • Diğer Borçlar 15.004.964,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.015.206,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.989.758,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 101.658.834,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.245.680,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 735.943,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.509.737,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 277.653.144,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 334.077.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.520.686,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.451.925,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.451.925,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 329.104.707,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 611.730.462,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 974.514.028,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 971.690.418,00
 • Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -156.851,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -156.851,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.851,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 289.288.204,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 256.647.580,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 103.817.838,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.823.610,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.586.244.490,00

Kredi Hesaplama