FİNANS

yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 234.292.572,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.386.602,00
 • Finansal Yatırımlar 4.882.120,00
 • Ticari Alacaklar 2.570.877,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.570.877,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.662.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.525.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.137.199,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.733.501,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 101.397.515,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.659.249,00
 • ARA TOPLAM 234.292.572,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 495.359.517,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.130.033,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.063.934,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.066.099,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 322.374.674,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 136.778.750,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.331.976,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 178.150,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 178.150,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 759.757,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 729.652.089,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 256.954.828,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.036.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.207.461,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.207.461,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.561.826,00
 • Diğer Borçlar 161.773.284,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 147.336.688,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.436.596,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.155.813,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.220.175,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.218,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.877.957,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 256.954.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.511.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.077.711,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 649.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 649.028,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.784.340,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272.465.907,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 457.186.182,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 455.581.842,00
 • Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17.350.589,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.654,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 81.654,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 81.654,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 290.632.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -181.068.521,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.933.877,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.604.340,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 729.652.089,00

Kredi Hesaplama