FİNANS

yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 218.704.616,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.044.792,00
 • Finansal Yatırımlar 5.294.569,00
 • Ticari Alacaklar 19.460.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.443.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.188.837,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 403.202,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.785.635,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 75.733.501,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 100.599.111,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.000.064,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.932,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.378.057,00
 • ARA TOPLAM 218.704.616,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.171.643.199,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.833.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.833.229,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 741.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 741.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 661.890.712,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 295.001.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.203.678,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.931,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 182.106.591,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.390.347.815,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249.198.092,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.966.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 110.904.818,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.637.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.267.592,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.577.629,00
 • Diğer Borçlar 13.335.062,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.558.224,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.776.838,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.435.074,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.979.266,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 469.529,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.509.737,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 249.198.092,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 271.396.846,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 673.588,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.456.105,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.456.105,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 269.267.153,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 520.594.938,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 869.752.877,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 867.952.282,00
 • Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 441.516,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.148,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -77.148,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.148,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 289.288.204,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -181.068.184,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 437.715.763,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.800.595,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.390.347.815,00

Kredi Hesaplama