FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yesil yapi - yyapi - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 390.918.382,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.310.815,00
 • Finansal Yatırımlar 9.044.888,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.082.850,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.962.916,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.119.934,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.778.595,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.159.584,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 619.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 208.223.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 125.847.864,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.000.064,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 286.046,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.344.191,00
 • ARA TOPLAM 390.918.382,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.627.513.853,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 741.881,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 741.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.167.656.495,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 502.828.813,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.542.712,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.355.360,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.355.360,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.213.652,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.213.652,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 910.368.763,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.806.177,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.018.432.235,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 286.417.381,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.988.610,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 113.244.993,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 81.983.699,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.261.294,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.593.999,00
 • Diğer Borçlar 15.709.670,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.206.198,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.503.472,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 110.621.162,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 40.258.947,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 749.210,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.509.737,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 286.417.381,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 866.065.959,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.315.139,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.476.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.476.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 861.274.071,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.152.483.340,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.865.948.895,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.862.873.736,00
 • Ödenmiş Sermaye 321.702.935,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.932.467.119,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 50.804,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.437.780,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 387.561,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 387.561,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 387.561,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.953.418.473,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.132.133.263,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 781.643.935,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.075.159,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.018.432.235,00