FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

zorlu enerji - zoren - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.827.114.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.933.759.000,00
 • Finansal Yatırımlar 399.069.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.987.237.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.234.299.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.752.938.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.293.029.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.146.985.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.044.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 531.364.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.872.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 854.836.000,00
 • ARA TOPLAM 12.837.073.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.990.041.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 78.683.859.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.953.000,00
 • Ticari Alacaklar 373.110.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 373.110.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.355.405.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.039.204.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 316.201.000,00
 • Türev Araçlar 343.657.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.466.538.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.426.936.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.661.168.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.076.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.076.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.748.396.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.095.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 98.510.973.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.559.074.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.657.164.000,00
 • - Banka Kredileri 1.225.795.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.246.576.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 124.985.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 3.669.191.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.880.317.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 234.019.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.646.298.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.931.000,00
 • Diğer Borçlar 1.225.398.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.383.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.189.015.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.881.730.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 106.181.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 73.770.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 52.415.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.355.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 426.390.000,00
 • ARA TOPLAM 24.546.457.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 7.012.617.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.479.830.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.590.524.000,00
 • Banka Kredileri 18.116.925.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 7.176.919.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 296.680.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.167.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 286.418.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 286.418.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.591.721.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.038.904.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 38.472.069.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.401.711.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 5.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.960.260.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.542.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.272.975.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.272.975.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -257.820.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.673.902.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.926.282.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.600.184.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 100.624.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.787.882.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.921.330.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 70.358.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 98.510.973.000,00