FİNANS

zorlu enerji - zoren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.672.243.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.220.058.000,00
 • Finansal Yatırımlar 379.910.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.206.715.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 321.445.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.885.270.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.938.342.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.824.807.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 113.535.000,00
 • Türev Araçlar 25.811.000,00
 • Stoklar 645.982.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.329.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 208.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 280.169.000,00
 • ARA TOPLAM 11.672.243.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 38.511.899.000,00
 • Finansal Yatırımlar 246.000,00
 • Ticari Alacaklar 66.129.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.129.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.731.380.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.592.923.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 138.457.000,00
 • Türev Araçlar 138.839.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.370.460.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.229.812.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.461.958.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.444.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.444.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 770.319.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 25.739.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 50.184.142.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.895.218.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.758.578.000,00
 • - Banka Kredileri 2.172.959.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.396.186.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.940.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 1.144.046.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.267.014.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 220.859.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.046.155.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.028.000,00
 • Diğer Borçlar 1.928.316.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.236.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.917.080.000,00
 • Türev Araçlar 4.330.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 86.581.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.169.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.155.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.155.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 326.861.000,00
 • ARA TOPLAM 15.895.218.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.204.762.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.683.372.000,00
 • Banka Kredileri 17.053.522.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 4.498.433.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 131.417.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.278.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 95.202.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 95.202.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.418.910.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.099.980.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.084.162.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.251.179.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -391.175.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 102.575.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.448.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.858.028.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.858.028.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.191.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.507.776.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.548.932.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.056.708.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.931.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -360.909.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.057.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -167.017.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 50.184.142.000,00

Kredi Hesaplama