FİNANS

zorlu enerji - zoren - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.561.557.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.305.560.000,00
 • Finansal Yatırımlar 658.342.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.041.880.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.076.819.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.965.061.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.478.472.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.241.213.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 237.259.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 510.310.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.950.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.307.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 433.252.000,00
 • ARA TOPLAM 13.561.557.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 53.866.128.000,00
 • Finansal Yatırımlar 246.000,00
 • Ticari Alacaklar 91.621.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.621.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.446.857.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.287.208.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 159.649.000,00
 • Türev Araçlar 459.185.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.614.022.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 34.644.864.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.444.595.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.370.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.370.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.101.734.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 15.777.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 67.427.685.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.654.559.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.720.679.000,00
 • - Banka Kredileri 2.157.412.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.986.822.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 109.468.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 1.291.899.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.994.384.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 290.139.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.704.245.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.026.000,00
 • Diğer Borçlar 3.607.928.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.214.723.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.393.205.000,00
 • Türev Araçlar 17.905.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 923.557.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 134.280.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.511.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.511.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 225.467.000,00
 • ARA TOPLAM 22.654.559.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.164.488.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.708.925.000,00
 • Banka Kredileri 17.393.418.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 5.038.242.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 277.265.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.916.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 175.209.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 175.209.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.272.438.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 49.819.047.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.608.638.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.700.261.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 102.575.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.448.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.959.860.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.959.860.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -80.128.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.743.708.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.680.772.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.424.480.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.931.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -239.208.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 111.363.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -91.623.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 67.427.685.000,00

Kredi Hesaplama