[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.02.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18.02.2020 tarihli 2020/01 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak,

1- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aslıhan ÜTE'nin 17.02.2020 tarihli istifasının kabulüne, yerine yapılacak olan ilk Genel Kurul'a kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn.Mehmet Levent Hacıislamoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.

2-Sayın Aslıhan Üte'nin şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği görevlerine Sayın Mehmet Levent Hacıislamoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu Görev Dağılım kararına istinaden Sayın İmdat EKŞİ' nin Kurumsal Komite Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevlerine Sayın Eyüp EKŞİ'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.