[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DITAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri  Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında
 Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik
A.Ş. (DITAS) payının  piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DITAS payında 03/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

  

 

  

DITAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 02/07/2020'dir.

  

 

  

Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, DITAS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 03/06/2020 tarihinden  itibaren 3 ay  süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

  

 

                   
 

Yatırımcı Adı ve Soyadı

 
 

MKK Sicil Numarası

 
 

MÜMİN ÖZ

 
 

14373771

 
  

 

  

Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/09/2020'dir.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.