[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020 - 30.11.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Tadil edilen ve 30.11.2020 tarihinde tescil olunan ana  sözleşmemizin son güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
30/11/2020
03/12/2020
10216
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.