[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 – 23.01.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 18.08.2015 - 28.08.2015 - 16.09.2015 - 24.07.2018 - 26.09.2018 - 26.12.2018 - 30.01.2019 - 04.11.2019 – 23.01.2020 tarihli açıklamalarımız.

  

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) ile İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne karşı Bankamıza kesilen 43.568.630,00-TL idari para cezasının ve bu cezaya dayanak yapılan raporun iptali talebi ile açtığımız davanın ilk derece ve istinaf incelemesinde lehimize sonuçlandığı, Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi neticesinde ise idare tarafından düzenlenen inceleme raporunun hukuka uygun olduğu gerekçesiyle kararın bankamız aleyhine bozulduğu, dosya ile ilgili bölge idare mahkemesi nezdinde yapılan yeni inceleme neticesinde ise temyiz yolu açık olmak üzere Bankamız tarafından açılan davanın reddine karar verildiği duyurulmuştur.

  

Gelinen aşamada yargılama sürecinin sonunda, söz konusu dava Bankamız aleyhine kesinleşmiş olup ilgili tutar idareye ödenerek dosya kapatılmıştır.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.