Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
CEMAS
İlgili Şirket Ünvanı
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
237.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
474.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
237.000.000
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010
14.513.586,501
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
14.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
17.02.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar

.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Duyuru CEMAS.pdf
EK: 2
Announcement CEMAS.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.