[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Şirket Yönetim Kurulumuz'un yeniden yapılanması gereği görülmüştür. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

a) Hali hazırda Yönetim Kurulu Üyemiz Olan Sn. Ferhan Göktürk'ün ve Sn. Berin Göktürk'ün Yönetim Kurulumuzdaki görevlerinden 21.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına kanaat getirilen, ekte bağımsızlık beyanlarına yer verilen Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 21.02.2020 tarihinden itibaren atanmasına,

c) Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın üyeliklerinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.