[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ÖZETLE; Şirketimiz iştiraki OEP Turkey Tech BV'nin NETAŞ satışından elde ettiği gelirin üzerine, Hollanda Mahkemeleri tarafından yargılamaya geçilmeden önceki aşamada, (pre-judgement) geçici ve usulen konan ihtiyati tedbirler, Şirketimizin yaptığı tüm savunmalar, delillerin sunumu, ve lider sermayedarımız Onur Takmak'ın duruşmalara müteaddit defalar tanık olarak katılması,  bizzat iştirak etmesi ile yapılan katkılar ve çabalar neticesinde başarı sağlanarak kaldırılmıştır. Hollanda Mahkemesinin, temyiz yolu açık olan, bu kararı üzerine, Hollanda Noter Makamında üzerinde ihtiyati tedbir bulunan 1.805.000 USD karşılığı olan ve ihtiyati tedbirin konduğu 14 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'daki makam tarafından EUR'a dönüştürülen 1.529.661,02 EUR 1 Haziran 2020 tarihinde Şirketimizce tahsil edilmiş ve EUR cinsinden olan tutar Türkiye' de bulunan banka hesaplarımıza aktarılmıştır. Yine Hollanda Mahkemesi hakimi kararı ile OEP Turkey Tech BV de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan tedbirin kaldırılması sonucu da Şirketimize gerekli aktarımın önümüzdeki günlerde yapılmasını beklemekteyiz.

Bu bağlamda, 20.11.2017,  06.09.2018 ve 05.11.2018 tarihli ve ilgili KAP açıklamalarımızda; İştirakimiz OEP Turkey Tech BV'nin NETAŞ satışından elde ettiği gelirin dağıtımı hakkında özet bilgi konulu açıklamalarımız içeriğinde yer verilen;

30 Eylül 2015 tarihinde Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret Limited Şirketi (EA İnşaat) ile akdedilen finansman sözleşmesi ve alacak hakkı, Erdem Aydın tarafından 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin dolanılması amacıyla ticari teamüllere ve hukuka aykırı olarak, Dickers Pike Nashville TN 372075609 USA adresindeki New Tennesee Homes Inc'e (NTH) 1 Haziran 2016 tarihli geçersiz bir devir ve temlik sözleşmesi ile devredilmiştir. Sözleşmenin ticari teamüllere ve hukuka aykırı olarak yapıldığı gerekçeleri ile Şirketimiz tarafından temliğe itiraz edilmiş ve temlik alan olduğunu iddia eden NTH'e ödeme durdurulmuştur.

Bunun üzerine NTH temsilcileri Hollanda mahkemelerine müracaat ederek OEP Turkey Tech BV tarafından NETAŞ satışından elde edilen gelirden olan Şirketimizin alacakları üzerine tedbir konulmasını talep etmiştir ve Hollanda mahkemesi tarafından bu talep kabul edilerek,  mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulmuş ve buna göre 1.805.000 USD tutarını Hollanda Noter makamı 14.11.2017 tarihindeki kur üzerinden EUR'a dönüştürmüş ve 1.529.661,02 EUR olarak ihtiyati tedbir altına almıştır.  Yine Hollanda Mahkemesi hakimi kararı ile OEP Turkey Tech BV de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) ihtiyati tedbir konulmuştur.

Şirketimiz Hollanda mahkemeleri nezdinde gerekli savunmaları yapmış, temlik sözleşmesinin geçersiz olduğu ve ilgili deliller, hukukçu görüşleri, akademisyen görüşleri ile desteklenmiştir ve ayrıca Şirketimizin lider sermayedarı Onur Takmak Hollanda mahkemelerindeki duruşmalara bizzat iştirak ederek ve müteaddit defalar tanık olarak katılarak Şirkete karşı yapılan haksızlığa karşı gerekli mücadelenin yapılmasına katkı sağlamıştır. Hollanda Mahkemesi ilk derece kararı olarak Hollanda mahkemelerinin yetkisiz olduğunu karara bağlamıştır. Bu yetkisizlik kararı NTH tarafından temyiz edilmiştir.

Hollanda Mahkemesi, 28.05.2020 tarihinde yapılan duruşmada söz konusu ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.

Hollanda Mahkemesinin, temyiz yolu açık olan, bu kararı üzerine, Hollanda Noter Makamında üzerinde ihtiyati tedbir bulunan 1.805.000 USD karşılığı olan ve ihtiyati tedbirin konduğu 14 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'daki makam tarafından EUR'a dönüştürülen 1.529.661,02 EUR 1 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'de bulunan banka hesaplarımıza aktarılmıştır. Yine Hollanda Mahkemesi hakimi kararı ile OEP Turkey Tech BV de bulunan hisse varlıklarımıza (tedbir tarihinde 1.711.819,58 USD) konan ihtiyati tedbirin kaldırılması ile, Şirketimize önümüzdeki günlerde gerekli aktarımın yapılmasını beklemekteyiz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.