Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
09.06.2020
Genel Kurul Tarihi
07.07.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2019 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2020 tarihli toplantısında 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.