[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Ana Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.05.2020 tarihinde yapılan başvurumuz, Kurulun 29833736-110.04.04-E.6269 numaralı yazısı ile ekte yer alan şekliyle onaylanmıştır.

  

SPK tarafından onaylı tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve daha sonra da Genel Kurul'umuzun onayına sunulacaktır.

Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.