[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2020, 15.05.2020, 13.04.2020, 01.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.05.2020
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
18.06.2020
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2020, 10102
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Şirketimizin 15 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul kararının, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18 Haziran 2020 tarihinde tescil edildiği hususu 22.06.2020 tarih ve 10102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.