Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
02.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
216
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFAKBK22162
Vade Başlangıç Tarihi
01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
428.699.000
Kupon Sayısı
7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
2
31.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
3
30.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
4
30.10.2020
28.10.2020
30.10.2020
5
01.12.2020
30.11.2020
01.12.2020
6
31.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
7
02.02.2021
01.02.2021
02.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.02.2021
01.02.2021
02.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 216 gün vadeli 428.699.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.