Tüpraş'ın siyah ürün dönüşüm tesisi kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED Dosyası görüşe açıldı
02/07/2020 17:27:40

    Tüpraş tarafından yapılması planlanan siyah ürün dönüşüm tesisi  kapasite artışı projesi ile ilgili ÇED Başvuru Dosyası halkın görüşüne  açıldı.
    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:
    "KOCAELİ ili KÖRFEZ ilçesi sınırları içerisinde Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş. tarafından yapılması planlanan SİYAH ÜRÜN DÖNÜŞÜM
TESİSİ (RESID UPGRADING) VE DEPOLAMA TANKLARI KAPASİTE ARTIŞI projesi  ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel
Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz  konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve  önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince
23/07/2020 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED
Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya
KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden  itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje  hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Daha önce  yayınlanan duyuruda belirtilen Halkın Katılımı Toplantısı tarihi  güncellenmiştir. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili
ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve KOCAELİ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünden bilgi alınabilir."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.