FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.02.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
7.447.500
76,38461
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030
4.965.000
76,38461
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
52.132.500
76,38461
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
84.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.726.207,27
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
36.041.237
-10.565.048,38
4. Vergiler ( - )
9.045.886
0
5. Net Dönem Kârı
26.995.351
-10.565.048,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
26.995.351
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
391.013,67
391.013,67
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
27.386.364,67
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
64.545.000
64.545.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
7.447.500
0
0,763846
76,38461
B Grubu
0
4.965.000
0
0,763846
76,38461
C Grubu
0
52.132.500
0
0,763846
76,38461
TOPLAM
0
64.545.000
0
0,763846
76,38461
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevzut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan üstü genel kurul toplantısında görüşülecektir. Artırılacak 106.470.000,00 TL kısmın 64.545.000,00 TL kısmı geçmiş yıl karlarından, 41.925.000,00 TL kısmı özel yedeklerden karşılanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla