[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.02.2021 tarih ve  BİAŞ-2-653 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.