Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
7922
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 
TEBLİĞİNİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI

İlişikte sunduğumuz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ


Mehmet Şencan          Prof. Dr. Dilek Demirbaş            Prof. Dr. Ayşegül Toker
Yönetim Kurulu Üyesi  Denetimden Sorumlu Komite        Denetimden Sorumlu Komite   
ve Genel Müdür               Üyesi                                             Başkanı

23 Şubat 2021           23 Şubat 2021                             23 Şubat 2021
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.