FİNANS

Özet Bilgi
01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Kar dağıtım Tablosu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011
0
0
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
13.430.240,75
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
187.669,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.042.730
-313.043,92
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
2.042.730
-313.043,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-16.052.569
-9.119.641,76
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

· Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına,

· 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Sn. Hissedarlarımıza duyurulur