FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
543.595.733,23
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.200.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
2.561.724,9
3.093.341,340
120,75228
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
Nâma
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
541.034.008,33
653.310.925,430
120,75228
1,00
B Grubu
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
543.595.733,23
656.404.266,770
120,75228
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
14.04.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 05.04.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 543.595.733,23 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 656.404.266,77 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %120,75228 oranında artırılarak 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, izahname taslağının onaylanması için 14/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla,