FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021/12 sayılı kararınca;

- Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine göre oluşturduğumuz Yönetim Kurulu İç Yönergesine istinaden;12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıllığına yönetim kuruluna seçilen üyelerden;  Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Metin Ziya TANSU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Osman Turgut FIRAT, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Gürkan GENÇLER, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Gökhan SAYGI, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Mehmet Levent ERDEMİR, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Cem ATALAY'ın seçilmelerine,

 
 Oy birliği ile karar verilmiştir.