FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
14000000
TRY
5,6
Yönetim Kurulu Seçimi
İşlem Görmüyor
B
Nama
1,00
TRY
3500000
TRY
1,4
Yönetim Kurulu Seçimi
İşlem Görmüyor
C
Hamiline
1,00
TRY
232500000
TRY
93,00
Yok
İşlem Görüyor