FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesini değiştirmiştir.Söz konusu değişiklik 10.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 10332 sayılı ve 21.05.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.   

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.      
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4.Madde
10/05/2021
21/05/2021
10332
18.Madde
10/05/2021
21/05/2021
10332