FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 tarihli kararı doğrultusunda; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin tadili amacıyla 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 28.06.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.